สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครอง!

สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครอง! สอ.รฝ.ส่งนักรบต่อสู้อากาศยาน เข้ารักษาความสงบพื้นที่ชายแดน-ภาคใต้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครอง! สอ.รฝ.ส่งนักรบต่อสู้อากาศยาน เข้ารักษาความสงบพื้นที่ชายแดน-ภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจ สอ.รฝ. วงรอบผลัดเปลี่ยนเดือน เมษายน ประจำปี 2564 ไปปฏิบัติราชการ ในการรักษาความปลอดภัยหน่วยที่ตั้ง และรักษาความสงบพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยนิมนต์ พระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออก มาสวดชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบวัตถุมงคล เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแด่เหล่าทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจ ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ 8 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจที่ 321 หน่วยเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ กองจันทบุรี-ตราด หน่วยเฉพาะกิจที่ 321 หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด หน่วยปฏิบัติการ สอ.รฝ.ที่ 451,452,621,491และจังหวัดสงขลา รวมจำนวนเกือบ 200 นาย ออกเดินทางสู่ที่หมาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง แถวส่งกำลังพลอย่างสมเกียรติ

 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังหน่วยต่าง ๆ  ซึ่งถือเป็นที่ตั้งสำคัญด้านความมั่นคงต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทหารทุกนาย ที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน  และมีระเบียบวินัย การไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน จึงขอให้กำลังพลทุกนาย ไม่ตกอยู่ในความประมาท จงมีสติอยู่ตลอดเวลา และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญ ทหารทุกนาย ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อย่าประพฤติผิดต่อศีลธรรม ตั้งตนอยู่บนความดี เพื่อให้นำมาซึ่งการเป็น “กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ขอให้ทหารทุกนายแคล้วคลาดปลอดภัย ต่อภัยอันตรายทั้งปวง 

ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ