กองสนับสนุน

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ

           ข้าราชการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564  ข้าราชการ ลูกจ้างร่วมกันปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจ ไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

         วันนี้ (28 พ.ค.2564)  นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร  ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  ได้รับอนุมัติจาก พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ให้ กองสนับสนุน ดำเนินการปลูกต้นไม้  เนื่องในวาระ  วันที่ 24 พฤษภาคม  เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  เนื่องจาก ทางด้าน  พลเรือเอก  ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฏิบัติตามอนุมัติ กระทรวงกลาโหม โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสนองด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อโครงการนี้ว่า “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  เป็นการเสริมสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับกำลังพล  ครอบครัว และประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้  รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยโลก  รวมถึงมีความสำคัญต่อวงจรของสิ่งมีชีวิต

  นาวาเอก กกษดา จิระไตรพร   กล่าวอีกว่า ในการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้ว พบว่า พื้นที่บริเวณโดยรอบของ กองรักษาการ หน้าประตูทางเข้ากองเรือยุทธการ ด้านติดกับถนนสุขุมวิท สาย 3 ซึ่งเป็นสายหลักของการคมนาคมทางภาคตะวันออก มีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่วมรื่น เขียวชอุ่ม และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกไว้ ให้เจริญงอกงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไป  ซึ่งต้นไม้ที่ใช้ในการปลูกครั้งนี้ มีต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นพะยูง  จำนวนมาก โดยทุกคนได้ยินยันว่าจะดูแล รักษาต้นไม่ที่ปลูกไว้ในวันนี้ให้งอกงาม สมบูรณ์อีกด้วย

      พัชรพล  – ณัฐภูมินทร์  ปานรักษ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ