กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

***เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) มอบหมายให้ พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (ผบ.นสร.) นำกำลังพลเข้าร่วมทำกิจกรรม ณ พื้นที่วนเกษตรและพันธุ์ไม้ต่อเรือ หน้ากรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

***การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่วนเกษตร และพันธุ์ไม้ต่อเรือ รวมถึงให้มีพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจน ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลในหน่วย เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ

***ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ