นายกโก๋ อบต.นาเกาะ ห่วงใยประชาชน นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สกัดไวรัสโควิด-19

นายกโก๋ อบต.นาเกาะ ห่วงใยประชาชน นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สกัดไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายพรังษ์สรรค์  ตรีศูนย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาเกาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรค (COVID-19)  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาเกาะ อสม. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ต.นาเกาะ เพื่อลดการระบาดของโรค (โควิด-19)

นายพรังษ์สรรค์  ตรีศูนย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ กล่าวว่า เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จึงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนบนถนนทางเท้า ทุกตรอกซอกซอย หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเกาะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 จากนายอัครเดช  ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ,ส.ส.จักรัตน์  พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 และ สจ.บุญชัย  กิตติธาราทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์

การดำเนินการฉีดพ่นละออง น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ให้ครบจบภายในวันเดียว เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไรรัสโควิด-19 เรียกว่าปิดหมู่บ้านสยบไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชนชาวตำบลนาเกาะ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา

ภาพ/ข่าว นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ