ค่ายพระยอดเมืองขวาง รับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 การตรวจ RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับน้องๆทหารทุกนาย

ค่ายพระยอดเมืองขวาง รับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 การตรวจ RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับน้องๆทหารทุกนาย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับทหารกองเกินเข้าประจำการในผลัดที่ 1 รุ่นปีพุทธศักราช 2564 ของมณฑลทหารบกที่ 210 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจ RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับทหารกองเกินทุกนาย ที่มารายงานตัวเข้ากองประจำการ หลังจากนั้นทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อแยกโซนในการปฏิบัติตั้งแต่ สนามกีฬาจังหวัดจนถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่ตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องทำการกักตัวทหารกองประจำการทุกนาย เป็นระยะเวลา 14 วัน และจะทำการตรวจ RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 อีก 2 ครั้ง  ในระหว่างกักตัวทหารใหม่ จะได้รับการฝึกภาคทฤษฎี ในรูปแบบสื่อการสอนออนไลน์ ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น และตลอดห่วงการฝึก จะงดการเข้าเยี่ยมน้องทหารใหม่จาก ญาติๆ แต่จะเป็นการเยี่ยมผ่านระบบ VDO CAll แทน เพื่อเป็นการคล้ายความกังวลของผู้ปกครองและ ญาติๆ แต่ยังคงปฏิบัติภายใต้การป้องการการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ น้องๆ ยังคงจะได้รับตามสิทธิ์อันพึ่งมีพึงได้ตามระเบียบที่ ทบ.กำหนด ตามนโยบาย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ทางด้านพลตรี สามารถ  จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210) และพันโท ศรณณัฐ  นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ได้มีนโยบายและกำชับมาตรการการรับทหารกองประจำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวตามสิทธิ์ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ของทหารกองประจำการ การเตรียมความพร้อมด้านการฝึกแบบ New normal และที่สำคัญได้ให้คำแนะนำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 โดยจะทำการตรวจหาเชื้อทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้าประจำการและทำการกักตัวก่อนทำการฝึกเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ทำการกักตัว ครูฝึกทุกนายก่อนที่จะทำการรับทหารใหม่เป็นเวลา 14 วัน และได้รับการตรวจหาเชื้อว่าปลอดจากเชื้อโควิด-19 จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ครั้งเรียบร้อย จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อ การแยกส่วนการประกอบอาหาร และรับประทานอาหารเป็นต้น ทั้งนี้ได้เน้นย้ำในส่วนอำนวยการฝึก และครูฝึกทุกนายในการดูแลทหารกองประจำการที่จะเข้าประจำการใน 1 กรกฎาคม 2564 ให้ดำเนินการฝึกตามแนวทางที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดเน้นการปฏิบัติจากเบาไปหาหนัก และให้ดูแลสิทธิสวัสดิการอย่างครบถ้วน 

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3

ข่าว : พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ