ศรีสะเกษ ส.ส.สิริพงศ์ เปิดแข่งขันกีฬา ‘ตะดอบเกมส์’ ต้านยาเสพติด

ศรีสะเกษ-ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เปิดแข่งขันกีฬาตะดอบเกมส์ต้านยาเสพติด เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายจิตใจใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬา ร.ร.ตะดอบวิทยา ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ตะดอบเกมส์”ประจำปี ซึ่งนายสุริยัน แก้วคำ นายก อบต.ตะดอบ ร่วมกับ รองนายก อบต. ส.อบต.ทุกคน และประชาชนในเขต ต.ตะดอบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อสม. อปพร. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างส่วนตำบล พ่อค้า ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการนำเอาพารามอเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จากสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยชมรมร่มบิน จ.ศรีสะเกษ มาบินโปรยลูกอม สร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี นายสีทอง สกุณีย์ รอง นายก อบต.ตะดอบ ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ตะดอบเกมส์” ประจำปี 2565 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี คณะนักกีฬา และประชาชนใน ต.ตะดอบ ให้การต้อนรับ

นายสีทอง สกุณีย์ รอง นายก อบต.ตะดอบ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ตะดอบเกมส์” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีประเภทกีฬาฟุตบอล (ชาย) รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ฟุตบอล (หญิง) กีฬาวอลเลย์บอล(ซาย-หญิง) กีฬาตะกร้อ (ชาย-หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 56 ทีม ดำเนินการแข่งข้นในระหว่างวันที่ 8 – 9, 13-14-15-16, และ 21-22 พ.ค.2565

ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของ อบต.ตะดอบ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ความสามัคคี การมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน และมีโอกาสใช้เวลาว่างในการฝึกฝนด้านกีฬา โดยคาดหวังให้ห่างไกลยาเสพติด ในการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ตะดอบเกมส์ ” ประจำปี 2565 นี้ นอกจากนักกีฬา และผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านใน ต.ตะดอบ นำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันแล้ว ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีประชาชนมาเชียร์กีฬาและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด.

ข่าว / ภาพ ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม