ชวนเที่ยวงานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8

จังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 8 ชวนนักท่องเที่ยวชมขบวนแห่โคมประทีป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวสัตหีบ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคมนี้

วันที่ (7 กรกฎาคม 2565) นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 8 พร้อมด้วยพลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า งานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่างๆ ส่วนในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม จะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ธรรมมิกราชา นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอด นับเป็นงานประเพณี ที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาวอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี

พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทางจังหวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และร่วมกันพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ที่ยั่งยืน

พัชรพล ปานรักษ์ / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม