ศรีสะเกษ : นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้ำบ้านพระ หมู่ที่ 10 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี ปลัดอาวุโส พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผกก. สภ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ่าเอกโอภาส ทองขาว จิตอาสา 904 รหัส 4ก-221 ปลัดอำเภอ ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. กองร้อย อส. อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอีเซ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนประมาณ 300 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนจิตอาสามีความรัก สามัคคี และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อขยายพันธุ์เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม