ชาวบ้านบึง นักเรียน ขอบคุณ ส.ส.ต้น ผลักดันงบประมาณ 2.6 ล. สร้างจุดกลับรถ ถ.บ้านบึง คลองกิ่ว หน้า ร.ร.บ้านมาบกรูด

เวลา 09.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณริมถนนเส้น 3138 บ้านบึง-คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี “ส.ส.ต้น”นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต.4  พรรคพลังประชารัฐ “สจ.เนย”น.ส.ลลิตา สิงห์โตทอง ส.อบจ.ชลบุรี เขตอ.บ้านบึง พ.ต.อ.ชีวิณ เนื่องจำนงค์ รอง.ผบก.ศฝร.ภ.2 พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง.ผบก.ชลบุรี พ.ต.อ.ทวี กุดแถลง ผกก.สภ.บ้านบึง นายเฉลียว โนรี อดีตนายกอบต.บ้านบึง นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง นายประพนธ์ เนตรสีทอง หัวหน้าหมวดการทางหลวงบ้านบึง นายสุรินทร์ ซื้อทัศนประสิทธิ์ ผู้ริเริ่มงาน  ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดจุดกลับรถสาย 3138 ก.ม.1+650 บริเวณด้านหน้าร.ร.บ้านมาบกรูด เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน-ประชาชน และแก้ปัญหาการขับขี่รถจยย.ย้อนศร ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนน

ชาวบ้านที่มาร่วมงานกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จุดกลับรถเดิมอยู่ไกลจากจุดกลับรถหน้าร.ร.บ้านมาบกรูดที่จะเปิดใช้ในวันนี้มาก ไกลมากจากจุดนี้หลายกิโล เปิดจุดกลับรถตรงนี้ชาวบ้านจะไม่ต้องขี่รถย้อนศร จะได้ยูเทิร์นใกล้หน่อยมันดีกับชาวบ้าน และลดการเกิดอุบัติเหตุได้เยอะเพราะรถย้อนศรกันโดยเฉพาะรถจยย.ขี่ย้อนศรกันมากทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตราย เปิดจุดกลับรถจุดนี้นักเรียน-ประชาชนจะได้รับความสะดวก ตรงนี้มีโรงเรียน มีโรงไฟฟ้าบ้านบึงอยู่ตรงนี้ชาวบ้านก็จะได้รับสะดวก ขอบคุณ “ส.ส.ต้น” นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของชาวบ้าน จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ลดอุบัติเหตุ

น.ส.จิรนันท์ ดีด่านค้อ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกรูด ในนามของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบกรูดขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ติดต่อประสานงานสร้างทางกลับรถให้กับประชาชนที่สัญจรในการเดินทางและการรับส่งนักเรียนของผู้ปกครอง เนื่องจากเส้นทางกลับรถที่มีอยู่ก่อนค่อนข้างไกล ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาโรงเรียนต้องขี่รถย้อนศร ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งและก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง การสร้างทางกลับรถในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวบ้านมาบกรูดเป็นอย่างยิ่งทำให้การเดินทางไปกลับโรงเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองมีความปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

“ส.ส.ต้น”นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กล่าวว่า ผมเองก็ดีใจที่จุดกลับรถวันนี้เกิดขึ้นได้ ด้วยการผลักดันงบประมาณปี 2565 มาก่อสร้างในวงเงิน 2.6 ล้าน แต่คนที่มีบทบาทตั้งแต่ต้นคือนายเฉลียว โนรี อดีตนายกบ้านบึง ซึ่งได้ปรึกษากับผมมาตั้งแต่ต้น เป็นสิ่งดีที่เราได้ทำเพื่อประชาชน หลายเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนทีมงานของพวกเราก็ไม่เคยละทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในพื้นที่ อ.บ้านบึง อ.บ่อทอง อ.หนองใหญ่

ถนนเป็นหลุมแค่นิดหน่อยทีมงานของเราก็ไป ผมก็ไป แม้บางพื้นที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งของผม ๆ ก็ไป เพราะมีจิตสำนึกของผู้แทนของพี่น้องประชาชน มีปัญหาที่ไหนที่ผมเองไปดูแลได้ในขอบเขตที่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบผมก็ไป ในส่วนการเปิดจุดกลับรถในวันนี้เป็นสิ่งดีที่เราร่วมมือกันทำเพื่อประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวบ้านบึงและผู้ที่ใช้เส้นทางถนนสายบ้านบึง-คลองกิ่ว ในการสัญจรไป-มา

ธนา ธรรมวาจา / เจียรพรรณ สุรนันท์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม