ที่ไร่กระท่อมภูมะตูม ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรผู้ปลูกกะท่อม พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้จากพืชเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ (พืชกระท่อม) โดยมีนายสนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด นายวิทยาธร บุญไกรสร ประธานที่ปรึกษาบริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด และเกษตรกร รวมกิจกรรม

ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด เปิดเผยว่า พืชกระท่อม เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ ทั้งทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริม และสมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น หากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนพืชกระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูปอย่างมีมาตรฐาน จะสามารถทำการตลาด จำหน่ายให้ ผู้บริโภค มีความปลอดภัย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ จนสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ในอนาคต
ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการปลดล็อกพืชเศรษฐกิจใหม่ ทำให้ “กระท่อม” ซึ่งสามารถปลูก-ดื่ม-ซื้อ-ขาย ได้อย่างเสรี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ และสามารถส่งขายในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย  จ.กาฬสินธุ์ได้มองเห็นโอกาสพืชเศรษฐกิจ “กระท่อม” จึงให้ความสำคัญต่อนโยบายส่งเสริมกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทางเลือกตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Kalasin Smart Green City) เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี 2567  ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก และเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร โดยเกษตรเองสามารถปลูกเสริมเพิ่มเติมในที่ทำการเกษตรของตนเอง เนื่องจากพืชกระท่อมเป็นสมุนไพรที่สรรพคุณทางยา ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะอาจเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหารเสริม และยา ทั้งในและต่างประเทศ กระท่อมจึงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกซึ่งจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับรายได้เสริมให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม