คับคั่ง! กีฬาสีโรงเรียนบ้านโอทะลัน เสริมสร้างความรัก-สามัคคีในท้องถิ่น

วันที่ 6 ตุลาคม 65 เวลา 08.30 น. นายบรรจง เลาหพงษ์ นายกฯอบต.จรัส มอบหมายให้นายวันชัย เทพศิริ รองนายกฯอบต.จรัส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนโอทะลัน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้านเพื่อให้การแข่งขัน กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโอทะลัน หมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้แบ่งการแข่งขัน ออกเป็นสี จำนวน 3 สีคือ 1.สีชมพู 2.สีฟ้า 3.สีม่วง

มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกีฬาฟุตบอลสำหรับผู้ปกครอง
โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ไม่มั่วสุมและหันไปพึ่งยาเสพติด

  1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดในระดับท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  4. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในท้องถิ่นในการส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ สมาชิกสภาฯ นายกฯ รอรงนายกฯอบต. ส.อบต. อสม. ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ ผู้กำกับ สภ.บัวเชด นายชนะชล มูลจันทร์ ประธาน กต.ตร.และคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บัวเชด ได้ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาจำนวน 30 ชุด เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน อีกทั้งเป็นสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป.

ภาพ-ข่าว พูนสิน ยั่งยืน ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สมควร นกหงษ์ อดีตประธานหอการค้า จ.ชลบุรี ทุ่มทุน 100 ล้าน เปิดโชว์รูมรถไฟฟ้า ปั๊มชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า ภายใต้แบนด์ NEX

สมควร นกหงษ์ อดีตประธานหอการค้า จ.ชลบุรี ทุ่มทุน 100 ล้าน เปิดโชว์รูมรถไฟฟ้า ปั๊มชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า ภายใต้แบนด์ NEX

Read More »

ข่าวยอดนิยม