คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเยือนเวียดนาม ดูงานเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

วันที่ 28 ตุลาคม 65 นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ประกอบไปด้วย นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราขสีมาที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.กระบี่ โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม.โฆษกคณะกรรมาธิการ นางสาวปัทมา อ่วมนากะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปาณวดี ชินกระจ่างกิจ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

นายณพล บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนภชนก เหมือนนามอญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุรศักดิ์ นงนุช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายชยุตม์ ศุภสินธุ์ นิติกรชำนาญการ นางสาวนลัทศิริ นิธิศุภโชค วิทยากรปฏิบัติการ นางปรางค์นรินท์ โลหิตไทย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานได้เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ช่วงค่ำของวันที่ 28 ได้รับเกียรติจากท่านนางสาว วีรภา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ คณะ ได้ให้การต้อนรับ

นายมานะกล่าวว่า การเดินทางมาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าในประเทศไทยได้มาเปิดตลาดที่ประเทศเวียดนามจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของชาวเวียดนาม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สินค้าของไทยมีการจำหน่ายแพร่หลาย อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการค้าขายและการลงทุนในประเทศเวียดนามเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์การรบระหว่างโซเวียตกับยูเครน ส่งผลให้นักลงทุนในหลายประเทศได้มาประสานงานและติดต่อกับประเทศเวียดนาม ซึ่งนักลงทุนของประเทศไทยจะต้องปรับตัวมากเหมือนกัน หากจะมาลงทุนในประเทศเวียดนาม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม