คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเยือนเวียดนาม ดูงานเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

วันที่ 28 ตุลาคม 65 นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ประกอบไปด้วย นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราขสีมาที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.กระบี่ โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม.โฆษกคณะกรรมาธิการ นางสาวปัทมา อ่วมนากะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวปาณวดี ชินกระจ่างกิจ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

นายณพล บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนภชนก เหมือนนามอญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุรศักดิ์ นงนุช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค นายชยุตม์ ศุภสินธุ์ นิติกรชำนาญการ นางสาวนลัทศิริ นิธิศุภโชค วิทยากรปฏิบัติการ นางปรางค์นรินท์ โลหิตไทย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานได้เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ช่วงค่ำของวันที่ 28 ได้รับเกียรติจากท่านนางสาว วีรภา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ คณะ ได้ให้การต้อนรับ

นายมานะกล่าวว่า การเดินทางมาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าในประเทศไทยได้มาเปิดตลาดที่ประเทศเวียดนามจำนวนมาก และได้รับรายงานว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของชาวเวียดนาม ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สินค้าของไทยมีการจำหน่ายแพร่หลาย อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการค้าขายและการลงทุนในประเทศเวียดนามเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์การรบระหว่างโซเวียตกับยูเครน ส่งผลให้นักลงทุนในหลายประเทศได้มาประสานงานและติดต่อกับประเทศเวียดนาม ซึ่งนักลงทุนของประเทศไทยจะต้องปรับตัวมากเหมือนกัน หากจะมาลงทุนในประเทศเวียดนาม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ เมืองศรีชัยยะปุระ

กาญจนบุรี เปิดท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ “เมืองศรีชัยยะปุระ” นำจุดเด่นทางท่องเที่ยว จุดเช็คอินท์แนวไทยขอม ศาสตร์ดูแลสุขภาพแผนไทย อาหารพื้นบ้านกาญจนบุรี เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กาญจนบุรีในแต่ละยุคสมัย และการล่องเรือโบราณ”เดอะแคว ศรีชัยยะปุระ”เพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ำและทิวทัศน์ จุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย แควน้อย และแควใหญ่ รวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง

Read More »

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กร ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

Read More »

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กศน.เมืองชลบุรี จัดกิจกรรม White Zone ปลอดสารเสพติด หนุนเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Read More »

ข่าวยอดนิยม