ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษา เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.45 น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยมีนางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารสถานีน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้จัดโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้เริ่มจัดตั้ง กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา ได้จัดสรรทุนการศึกษามา รวมแล้วจำนวนถึง 5,546 ทุน ครอบคลุมทุกโรงเรียนของรัฐ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา


ซึ่งในปีนี้ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้รับเงินที่ได้จากการระดมทุน โดยผู้บริหารสถานีบริการ น้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ สโมสรพนักงานเอสโซ่ การบริจาคจากพนักงานของบริษัทเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ทั้งนี้ได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 426 ทุน รวม 1,639,792 บาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม