Legend Siam พัทยา ต้อนรับนักธุรกิจและบริษัททัวร์ชาวจีนกว่า 200 คน เข้าชมงาน ลอยกระทงในธีม “ลอยกระทงที่โค้งน้ำ ย่ำงานวัดอโยธยา” และเปิดโซนใหม่ ตลาดน้ำตำนานสยาม ตลาดน้ำกลางเรือนไทยที่สวยที่สุดในพัทยา

    นางสาวลิตาอร คำประชม ผู้จัดการทั่วไป บริษัทณุศา เลเจนด์ สยาม พัทยา คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , คุณสุลัย ศรีพันธุ์โทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา

และ คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคตะวันออกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ(องค์การมหาชน) TCEB ร่วมเปิดงานประเพณีลอยกระทง และเปิดตลาดน้ำเลเจนด์ สยาม พัทยา ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้กรอบ เทศกาลวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ภายในงาน มีการออกบูทร้านอาหารไทย ร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ชมการละเล่น และการแสดงพื้นบ้านจากภาคต่างๆของประเทศไทย รวมไปถีงงานวัดและซุ้มรานค้าแบบไทยโบราณ

    ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความยั่งยืนและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนได้ประกาศความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นเสาหลักแห่งความยั่งยืน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนต่อไป
    สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเที่ยวชมงานลอยกระทงได้ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่เลเจนด์ สยาม Legend Siam ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 24:00 น. (ไม่มีค่าผ่านประตู) 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033-073-333

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม