กระทบ 3 มิติ 9 ก.ย.63

กระทบ 3 มิติ 9 ก.ย.63 รวมพลคนแผ่นดินพระเจ้าตาก…..“ดับฝัน เหมืองแร่ทองคำ”

กระทบ 3 มิติ 9 ก.ย.63 รวมพลคนแผ่นดินพระเจ้าตาก…..“ดับฝัน เหมืองแร่ทองคำ”

คนจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก ” แผ่นดินพระเจ้าตากสิน” รวมพล เพิ่มพลังคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษทองคำ  ต่อต้านเหมืองแร่  ชี้ชัด..ขาดการทำเวทีประชาคม ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนจันทบุรี  ในอนาคตประชาชนได้รับผลกระทบ 3 มิติ ดิน น้ำ อากาศ ส่งผลร้าย วิถีชีวิต ร่างกาย และจิตใจ

จากประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เรื่อง ขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  ว่า บริษัท ริชภูมิ โมนิ่ง จำกัด ได้ยื่นหนังสือคำขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ และรับจดทะเบียนคำขอที่ 8/2549 และ9/2549 รวม 2 คำขอ เนื้อที่ 14,650 ไร่ ในพื้นที่  ต.พวา  และ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดย นางสาว กาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำพื้นที่  ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้าน  คัดค้านจากเครือข่ายภาคตะวันออก ชาวจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 มิติ ดิน น้ำ อากาศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร  นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย – กัมพูชา  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  หรือ “หมอเทวดาเดินดิน” นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง   นายศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงศ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี  นายฐิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี และ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุมบุษราคัมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ทุกฝ่ายเห็นพร้องชัดเจนว่า ชาวจันทบุรี ขอต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ และขอ คัดค้านอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำทั้งหมดในเขตพื้นที่ ต.พวา และ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว 

แผ่นดินของจังหวัดจันทบุรี เป็นแผ่นดินทอง เป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ หรือแผ่นดิน ”สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”มายาวนาน ผืนแผ่นดินมีความแตกต่างกับจังหวัดอื่น ๆ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ผลไม้ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่สำคัญมีทรัพย์ใต้ธรณีมากมาย  โดยเฉพาะ พลอยทับทิมสยาม  สายแร่ทองคำกระจายอยู่ในแผ่นดิน รวมเนื้อที่ 100,262 ไร่..จึงเป็นพื้นที่เป้าหมายของนักธุรกิจนอกพื้นที่ เดินทางเข้ามาแสวงโชคที่เป็นทรัพย์แผ่นดิน  จึงเกิดมีความเคลื่อนไหวจากชาวจันทบุรี  ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร แผ่ขยายในวงกว้าง เพื่อดับฝันเหมืองแร่ทองคำ  ให้ยุติการดำเนินการทั้งหมด เพราะคนจันทบุรี ไม่ต้องการผลกระทบที่ตามมา ยากต่อการเยียวยา และแก้ไข เพราะการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ เป็นอุตสาหกรรมหนัก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และวิถีชีวิตภายในชุมชน และประชาชนอย่างร้ายแรง

ความเคลื่อนไหวได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเมื่อ  นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกร จ.จันทบุรี พร้อมคณะกรรมการสภาเกษตรกรทุกอำเภอ  และผู้แทนเกษตรกร เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ ให้กับ บริษัท ริชภูมิ โมนิ่ง จำกัด เพื่อหยุดดำเนินการทั้งหมด ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ให้กับ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัด จ.จันทบุรี เพื่อส่งต่อให้กับ น.ส.กาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ให้ทราบว่าชาวจันทบุรีได้ออกมาแสดงจุดยืน คัดค้าน อาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำ พื้นที่ 14,650 ไร่  อันจะก่อให้เกิดกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคการเกษตร จากกระบวนการใช้ไซยาไนต์ในการแยกแร่ทองคำ และเงิน  จะแทรกซึมสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สะสมในห่วงโซ่อาหาร ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะ  อ.แก่งหางแมว ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของจังหวัด

ในการนี้ ประชาชนมีความสงสัยว่า บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด  น่าจะมีความเชื่อมโยงกับบริษัท ฯนายทุนต่างชาติ ที่จะนำทีมงานเข้ามาดำเนินการเข้ามาสำรวจพื้นที่ จำนวน 2 แปลง คือ ต.พวา และ ต.สามพี่น้อง ซึ่งเครือข่ายด้านการเกษตร จำเป็นต้องออกมาขัดขวาง คัดค้าน ไม่ให้มีการสำรวจ อีกทั้งไม่ต้องการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อย่างแน่นอน

  “มังกร   บูรพา”  รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ