ช่างทำหลังคาเกวียนโบราณ มอบหลังคาประทุนเกวียนให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ช่างทำหลังคาเกวียนโบราณ มอบหลังคาประทุนเกวียนให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ช่างทำหลังคาเกวียนโบราณ มอบหลังคาประทุนเกวียนให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

นายเหลื่อม  สิงห์ชัย อายุ 76 ปี ผู้พลิกฟื้นมรดกไทยการทำหลังคาเกวียน มานับประมาณ 6 ปี และก่อนหน้านี้ ในสมัยอายุประมาณ 10 กว่าปี ได้เรียนรู้การทำหลังคาเกวียนจากบิดา (พ่อ) มาตลอด เพราะสมัยนั้นจะเดินทางไปใหนมาไหนก็ต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางไปมาหาสู่ และบรรทุกสินค้าไป-มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ต่อมาได้มีความเจริญขึ้นมา เรื่องของเกวียนก็ได้มีการศูนย์หายไป ต่อมาในปี 2557 จึงได้จัดทำหลังคาเกวียนขึ้นมา และได้มีประชาชนสนใจที่จะอนุรักษ์ของโบราณได้มีการสั่งจองเข้ามาให้ทำไปประดับร้านอาหาร และอาคารบ้านเรือน  และต่อมาได้นำหลังคาเกวียน มามอบให้โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ที่บริเวณศาลา “หลวงพ่อเปา” ถวายหลวงพ่อเปา มุตตะจาโค หรือ “ท่านเจ้าคุณรสศรีระขันธ์” เจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส ผู้ให้การสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ด้วย โดยมี นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษมาเป็นผู้รับมอบ

วันนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณ ศาลาหลวงพ่อเปา ริมสระโบราณของโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้มีนายเหลื่อม สิงห์ชัย อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 10 บ้านโนนสังข์ ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ช่างสร้างทำหลังคาเกวียนโบราณ ได้นำหลังคาเกวียน มามอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายกิจกรรมมาเป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายเหลื่อม สิงห์ชัย บอกถึงการมามอบหลังคาเกวียนให้โรงพยาบาลครั้งนี้ เพื่อทำบุญให้โรงพยาบาลเพื่อประดับติดตั้งไว้ข้างศาลาหลวงพ่อเปา และเป็นการปรับภูมิทัศให้สวยงามขึ้น

นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บอกว่า ที่นายเหลื่อมฯช่างทำหลังคาเกวียนโบราณ มามอบหลังคาเกวียนให้ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้นำมาติดตั้งไว้ข้างศาลาของหลวงพ่อเปา เพื่อให้มีความสวยงามที่ศาลาแล้ว ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณของโรงพยาบาลมีบรรยากาศที่ดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ของโบราณไว้ให้เด็ก ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาด้วย.

ภาพ-ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ