ขอเชิญร่วม งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1,000 ปี

ขอเชิญร่วม งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1,000 ปี ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย.2563 นี้

ขอเชิญร่วม งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1,000 ปี ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย.2563 นี้

วันที่ 3 พ.ย.2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ๑๐๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ พฤศจิกายน 2563 โดยมีการประกอบพิธีสำคัญทุกค่ำคืนและการแสดงมหรสพฉลองสมโภช การแสดงสินค้าพร้อมคอนเสิร์ตรวม ๙ วัน ๙ คืน

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง กล่าวว่าเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นจุดรวมใจรวมศรัทธาของคนเพชรบูรณ์ ที่มากราบไหว้ขอพร บนบานศาลกล่าวได้ตามที่ปรารถนาโดยมีข้าราชการและคนทั่วไปเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ ก็จะต้องมากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นอันดับแรก ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ จัดงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ๑๐๐๐ ปีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมมี 5 พิธีสำคัญ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พิธีบวงสรวงทางพราหมณ์พิธีสักการะทางจีน พิธีพุทธาภิเษกและพิธีรำสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ๑๐๐๐ ปี โดยทุกค่ำคืนมีการแสดงมหรสพฉลองสมโภชการแสดงสินค้า คอนเสิร์ตทั้ง ๙  วัน ๙ คืน

จากบันทึกการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุของกรมศิลปากร สันนิษฐานได้ว่า ศิลาจารึกนี้ ครั้งแรกน่าจะถูกนำมาจากเมืองโบราณศรีเทพ มาไว้ที่วัดมหาธาตุก่อน หลังจากนั้นก็ได้นำมายกเป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยหลวงนิกรเกียรติคุณ เมื่อ พ.ศ. 2443 โดยได้เลือกนำมาปักไว้ที่ป้อมกำแพงเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแนวกำแพงเมืองโบราณ เพราะเป็นบริเวณที่อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2548 เมื่อมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองครั้งใหญ่ ได้มีการค้นพบว่า เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เป็นศิลาจารึก ทำด้วยแท่งเสาหินทรายสีเทา มีลักษณะปลายป้านโค้งมน มีความสูงจากฐานล่างถึงปลายยอด 184 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร ความหนาประมาณ 15-16 เซนติเมตร ปลายฐานด้านล่างสุดมีลักษณะแผ่ขยายออกคล้ายวงกลมแบน

กรมศิลปากรได้ทำการอ่านและแปลศิลาจารึกเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปได้ความว่า เป็นการจารึกลงในเสาหินใน 2 ยุคด้วยกัน คือ ครั้งแรกเป็นการจารึกในด้านที่ 1 เป็นอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต มีข้อความ 22 บรรทัด จารึกเมื่อมหาศักราช 943 ตรงกับพุทธศักราช 1564 เป็นข้อความการสรรเสริญพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ ส่วนการจารึกครั้งที่ 2 เป็นการจารึกใหม่ในด้าน 3 ด้านที่เหลือ เมื่อจุลศักราช 878 ตรงกับพุทธศักราช 2059 เป็นอักษรขอม ภาษาไทย บาลีและเขมรเป็นข้อความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และมีข้อความที่ให้ช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ได้ 5000 ปี

สำหรับการนับระยะเวลาอายุของแท่งหินที่เป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์นี้ ที่เริ่มตั้งแต่มีการแกะสลักโดยมนุษย์ ตั้งแต่มีการสลักหินออกมาเป็นแท่ง จนถึงมีการจารึกตัวอักษรบนแท่งหินในครั้งแรก ซึ่งก็น่าจะใช้เวลายาวนานพอสมควรไม่อาจกำหนดวันเดือนที่แน่นอนได้ จึงใช้การนับเวลาอายุแท่งศิลานี้แบบปีชนปี นั้นคือ เมื่อมีบันทึกว่า มีการแกะสลักครั้งแรก พ.ศ. 1564 เมื่อเวลาเวียนมาถึง พ.ศ. 2563 ก็จะชน 1000 ปีเป็นครบวงรอบปีพอดี ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวในงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ๑๐๐๐ ปี  ขอบคุณข้อมูล (สวัสภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช.).

ภาพ-ข่าว ศุภเดช  คำพุฒ / สมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.เพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ