PEAเอ็นคอม ส่งมอบระบบสูงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมผลิตภัณฑ์ล้ำยุค pea i-hapm เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

PEAเอ็นคอม ส่งมอบระบบสูงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมผลิตภัณฑ์ล้ำยุค pea i-hapm เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

PEAเอ็นคอม ส่งมอบระบบสูงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมผลิตภัณฑ์ล้ำยุค pea i-hapm เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

วันนี้ 19 ธันวาคม 2563 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รักษาการประธานกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำกัด นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเปิดโครงการ PEA I-HAPM ที่บริเวณโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีการมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์ PEA I-HAPM เพื่อใช้การพัฒนาโรงเรียนในเรื่องระบบสาธารณูปโภคในระบบการสูบน้ำเพื่อใช้การไฟฟ้าและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

โดยนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รักษาการประธานกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า ในครั้งนี้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเอตร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน นอกจากติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 แล้วบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ PEA I-HAPM ให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ในงบประมาณ 3 แสนบาท โดยผลิตภัณฑ์ PEA I-HAPM เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ด้านสมชาย ศิริมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวที่ทางบริษัทพีอีเอเอ็นคอมมอบให้ก็ถือว่าโอกาสที่ดี เพราะทางโรงเรียนจะได้มีพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีเทคโนโลยีและเป็นพลังงานแบบย้ำยุค อนึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนซึ่งบประมาณดังกล่าวด้วย โดยทางโรงเรียนจะจัดทำตารางเพื่อที่จะดูว่าลดค่าใช้จ่ายและจะนำค่าใช้จ่ายส่วนที่ลดนั้นมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ทั้งนี้ก็อยากขอบคุณทางบริษัทพีอีเอเอ็นคอมอย่างมากที่มอบโครงการดีๆให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย.

ภาพ / ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวประจำ จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ