ด่วน ย้ายฟ้าผ่า ผู้การฯ ระยอง เซ่นบ่อนโควิด

ด่วน ย้ายฟ้าผ่า ผู้การฯ ระยอง เซ่นบ่อนโควิด

ด่วน ย้ายฟ้าผ่า ผู้การฯ ระยอง เซ่นบ่อนโควิด

28 ธันวาคม 2563  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เซ็นต์คำสั่งย้ายด่วน พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 707/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยให้ พลตำรวจตรี  ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย นั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2  รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อีกตำแหน่งหนึ่ง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม