จ.ศรีสะเกษ ร้องให้ตรวจสอบการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หวั่นไม่โปร่งใส พร้อมห้ามนักข่าวบันทึกเสียงและภาพวีดีโอ

จ.ศรีสะเกษ ร้องให้ตรวจสอบการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หวั่นไม่โปร่งใส พร้อมห้ามนักข่าวบันทึกเสียงและภาพวีดีโอ

วันที่ 28 เม.ย.2564 ดร.รัชพล สุทนต์ นายกสมาคมร้านเสริมสวยจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการที่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ สทท.025/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ แทน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คนเก่าที่หมดวาระลง คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ เป็นประธานกรรมการสรรหา กรรมการ 2 คนประกอบด้วย นางวาสิตา น้อยพรหม จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ และนางประพันธ์ หงส์ศิลา จากสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดยการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน 2 ราย ซึ่งได้ให้ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง 2 รายแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมทั้งให้ตอบคำถามของคณะกรรมการ มีการอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์จากผู้สมัครทั้ง 2 คน ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ได้ แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกแขนงและผู้เข้าร่วมรับฟัง หรือผู้สังเกตการณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงอย่างเด็ดขาด

ดร.รัชพล สุทนต์ กล่าวต่อไปว่า ตนมีความสนใจในการสรรหาครั้งนี้ ดังนั้น จึงได้ไปร่วมนั่งสังเกตการณ์ด้วยตนเอง ซึ่งตอนแรกพวกตนและภาคประชาสังคมได้ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมนั่งฟังการแสดงวิสัยทัศน์ด้วย โดยประธานกรรมการสรรหาจะให้พวกตนออกจากห้องประชุม แต่ว่า น.ส.วรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งที่ประชุมว่าไม่เสียหายอะไรหากมีการนั่งสังเกตการณ์ด้วย จะได้เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสทำให้ตนได้มีโอกาสนั่งฟังด้วย แต่ก่อนที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ประธานกรรมการสรรหาได้บอกผู้สื่อข่าวทุกแขนงที่มาทำข่าวว่า ห้ามถ่ายวิดีโอ ห้ามอัดเทป หากยังถ่ายอยู่ จะเชิญออกจากห้อง ทำให้ผู้สื่อข่าวแย้งว่ามาทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหาครั้งนี้ อีกทั้งการสรรหาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปกปิดเป็นความลับแต่อย่างใด แต่ประธานกรรมการสรรหาก็ไม่รับฟังตอบว่าไม่อยากเป็นข่าว และแจ้งว่าหากใครอัดเสียงไว้จะสั่งโมฆะ ทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนไม่พอใจและได้ถือกล้องเดินออกจากห้องไป

ดร.รัชพล กล่าวด้วยว่า เมื่อการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น เพื่อความโปร่งใสตนจึงได้ไปขอดูเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาจากคณะกรรมการ แต่กรรมการบอกว่าประธานสรรหาเก็บไปหมดไม่ได้เหลือหลักฐานเอกสารไว้ให้กรรมการแต่อย่างใด ทำให้ตนเห็นว่า การสรรหาครั้งนี้น่าจะมีความไม่โปร่งใส อาจจะไม่มีความยุติธรรมกับผู้เข้ารับการสรรหา ตนจึงขอเรียกร้องให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตรวจสอบการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษด้วยว่า มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ประธานกรรมการสรรหา กล่าวในที่ประชุมว่า พวกตนมาเพื่อบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูลและสังเกตการณ์การสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เพื่อให้ได้ข้อมูลคนที่ดีที่สุดไปทำหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เราไม่ได้หมายความว่า คนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีกว่าใคร แต่ว่าเราจะมองเป็นภาพรวมทั้งหมดขององค์ความรู้ และความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันกับ สทท.ในช่วงที่กำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตนพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ