วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืชฯสุรินทร์ เปิดขายหุ้น-รับสมัครสมาชิกปลูกกัญชาทางการแพทย์แล้ววันนี้

สุรินทร์-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช เปิดขายหุ้น กัญชาทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก

วันที่ (1 พ.ค. 2564) ที่ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืชสมุนไพรเมืองช้าง แถลงข่าวเปิดจองหุ้น โดยมีนายธนาชัย ธนาหิรัญบุตร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช สมุนไพรเมืองช้าง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันแถลงการเปิดจองหุ้นอย่างเป็นทางการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมพืชสมุนไพรเมืองช้าง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนนวัตกรรมพืชสมุนไพรเมืองช้าง ในการสร้างนวัตกรรมพืชสมุนไพร ให้เกิดการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและผู้สนใจในการเริ่มต้นปลูกกัญชา ซึ่งสถานที่การสร้างโรงเรือนในการปลูก ที่บ้านตางำ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีความพร้อมในด้านดินและน้ำ มีรั้วรอบขอบชิด เอื้อต่อการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชม. พร้อมกันนี้ยังดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

การลงทุนในครั้งนี้ ทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช สมุนไพรเมืองช้าง ได้ลงนามทำสัญญากับบริษัทนาโนไบโอแอสแฮพแทน จำกัด ภายใต้การปรึกษาของสมาคมแพทย์อาชีเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงเรือนและระบบปลูกกัญชาทางการแพทย์ของ brand Dr.Nutra และสัญญารับซื้อกัญชาการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและควบคุมคุณภาพโดย eBM และจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชา สายพันธุ์ของ Dr.Nutra ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรไทยแห่งบริษัทแอส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการระดมหุ้นในแรกเริ่มนี้ ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเริ่มต้นประมาณไร่ละ 3.2 ล้านบาท ซึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ การสร้างโรงเรือน ค่าเมล็ดพันธุ์ค่าจ้างในการเพาะปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบการรักษาความปลอดภัย การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ คอยควบคุมดูแล ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของเราเป็นระบบ ราบรื่น โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสมาชิกที่ร่วมลงทุนสามารถให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช สมุนไพรเมืองช้างได้

สำหรับการเปิดจองหุ้นเพื่อการลงทุนในครั้งนี้นั้น เป็นหุ้นแบบปันผล ซึ่งรายได้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช สมุนไพรเมืองช้าง ก็จะมาจากการขายผลผลิตที่มาจากกัญชา จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือนในกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวในส่วนของใบ ดอกและส่วนต่าง ๆ ได้ที่ต้นละ 2 กิโลกรัม และการขายของที่ระลึก ของขวัญ ของชำร่วย หรือสินค้าอื่น ๆ ของกลุ่ม รวมถึงการให้บริการจัดอบรม การศึกษาดูงานในฟาร์มกัญชาอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ ทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืช สมุนไพรเมืองช้างได้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืชสมุนไพรเมืองช้าง โดยมีค่าลงทะเบียนสมาชิก 100 บาท และสามารถจองซื้อหุ้นได้ในราคา หุ้นละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 8,000 หุ้น สมาชิกสามารถถือหุ้นได้ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 หุ้น โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารที่ใช้ คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้แก่สมาชิกที่ถือหุ้นเกิน 6 เดือนนั้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล 6 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหุ้น ทุก 6 เดือน หรือ 2 ครั้งต่อปี

นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดในการชื้อสินค้า และบริการของเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมพืชสมุนไพร เมืองช้าง 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ตามช่วงปริมาณของหุ้นที่ถือครอง สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เสนอความคิดเห็น ในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีสิทธิ์ออกเสียงในการคัดเลือกคณะกรรมการ ในวาระการประชุมสามัญประจำปี ทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ในการลุ้นรับรางวัลของขวัญ ของที่ระลึกในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมพืชสมุนไพร เมืองช้างได้ด้วย และสามารถถอนหุ้นคืนได้ หลังจากซื้อหุ้นไปแล้วอย่างน้อย 5 เดือน และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่จะไม่ได้รับเงินปันผลและสามารถโอนกรรมสิทธิ์การถือครองหุ้นหรือผลประโยชน์จากการถือหุ้นให้กับผู้อื่นได้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ในระบบออนไลน์ หรือรับใบสมัครได้ที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวัตกรรมพืชสมุนไพร เมืองช้าง และชำระเงินได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ถนนปัทมานนท์ ชื่อบัญชี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมพืชสมุนไพรเมืองช้าง เลขที่บัญชี 020-196-225-454 หลังจากนั้นจะได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากระบบ พร้อมกับจะได้รับหนังสือยืนยันการถือหุ้น ท่านที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสุวัฒน์ ศรีสัย (จ๊ะเอ๋) เบอร์โทรติดต่อ 061-203-8283.

ภาพ-ข่าว กฤษดากร กีรติธำรงเจริญ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ