กรมเจ้าท่าโฉมใหม่

กรมเจ้าท่าโฉมใหม่ ใส่ใจประชาชน สร้างห้องน้ำสุขสโมสร คนสูงวัย คนพิการ

กรมเจ้าท่าโฉมใหม่ ใส่ใจประชาชน สร้างห้องน้ำสุขสโมสร คนสูงวัย คนพิการ

              รัฐ ราษฎร์รวมพลัง ทางหลวงชนบท  มูลนิธิเอซีจี ร่วมกรมเจ้าท่า สร้างห้องน้ำสาธารณะ “สุขสโมสร”ทุกท่าเรือตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา 40 แห่ง แล้วเสร็จพร้อมให้บริการประชาชนทั่วไป คนสูงวัย คนพิการ  8 แห่ง 

    นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่รับราชการทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้ตระหนักรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด โดยเฉพาะได้ให้ความสำคัญของการให้บริการสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการห้องน้ำสาธารณะ ”สุขสโมสร” ตามท่าเรือโดยสารทุกแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะ ให้ควบคุมด้านการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งการออกแบบห้องน้ำจะคำนึงถึงการใช้งานได้จริงเป็นหลัก สามารถอำนวยความสะดวก ทุกเพศ ทุกวัย และยังรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ห้องน้ำทุกแห่งออกแบบอารยสถาปัตย์ Friendly Design ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งห้องน้ำสาธารณะ กรมเจ้าท่า ได้รับความร่วมมือจาก กรมทางหลวงชนบทในด้านการจัดสรรพื้นที่สำหรับสร้างห้องน้ำ ส่วนมูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

และกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันในแม่น้ำเจ้าพระยา มี ท่าเรือให้บริการจำนวน 40 ท่าเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ท่าเรือเทเวศร์  ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือนนทบุรี และท่าพระนั่งเกล้า นอกจากนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเกียกกาย ท่าเรือบางโพ และท่าเรือพายัพ ซึ่งท่าเรือข้างต้นเป็นท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงเร่งดำเนินการก่อสร้างก่อน เพื่อรองรับการใช้งานและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

                 นายวิทยา ยาม่วง  อธิบดีกรมเจ้าท่า ยังได้กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า    กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้แก่ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ ซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปัญหาที่มีในปัจจุบัน ยังขาดห้องน้ำสาธารณะให้บริการตามท่าเรือ กรมเจ้าท่า ยังมีแผนที่จะดำเนินการสร้างเพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะครอบคลุมทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการโดยสารทางน้ำเพิ่มเติม อีก 17 ท่าเรือ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึง ท่าเรือวัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร เมื่อก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้บริการเดินทางทางน้ำบริเวณท่าเรือโดยสาร และเป็นอีกทางเลือกในการจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะคมนาคมเพิ่มขึ้นในการเดินทางทางน้ำ เพื่อลดปัญหาการจราจรทางบกและประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พัชรพล   ปานรักษ์   รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ