ค่ายสีหราชเดโชชัย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การแพร่ระบาดเชื้อโควิด

หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเท้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19


พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหมอทหารเดินเท้าออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลู ลงพื้นให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์รณรงค์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19


โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดไชย อ.เมือง จ.ขอนก่น พันโท อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 3 ) ได้จัดชุดหมอทหารเดินเท้า และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและ คู่มือ “โคโรน่า 19 ป้องกันได้” แนะนำการล้างมือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ให้กับประชาชน บ.สระแก้ว ม.2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19 (ระลอกใหม่).


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.2
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ