ทหารนครพนม ร่วมบริจาคเลือด หลังโรงพยาบาลขาดแคลนหนัก

นครพนม – ร.3 พัน.3 บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลนครพนมช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (ระลอก 3) ทุกสัปดาห์


วันที่ 31 พ.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.นครพนมน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง กองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” ซึ่งเป็นโครงการจากกองทัพบบก โดยมีกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิต ในพื้นที่ จ.นครพนมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆสับดาห์ โดย พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใยจากสถานการณ์ โควิด -19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุดจัดกำลังพลทหารจิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้ในกรณีเร่งด่วนตามนโยบายและโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบขาดแคลนโลหิตอยู่ในขั้นวิกฤต ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้ปริมาณโลหิตสำรอง 2,700 ซีซี _กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.นครพนม ผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ” หลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนัก ร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ.


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ