ร.3 พัน.3 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ปลอบขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ในช่วงโควิด

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ปลอบขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19


วันที่ 7 มิ.ย.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสัญญาณเตือนการระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่กลายพันธุ์ในรอบนี้ถือว่าหนักและรุนแรงมากกว่าเดิม ติดง่ายกว่ารอบแรก รอบสองหลายเท่า ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลุกลามไปทั่วทุกจังหวัด กระจายทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่นหนุ่มสาว จนถึงผู้สูงอายุ ส่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในขั้นวิกฤติ และไม่มีแนวโน้มจะหยุดลง ดังนั้นการกลับมาระบาดรอบนี้จึงน่าเป็นห่วง เพราะเชื้อที่สายพันธุ์ใหม่แพร่ได้ง่าย ลุกลามได้ไว จนทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูงล่าสุด กองทัพ ต้องประกาศกฎเหล็กเพื่อป้องกันการระบาดในกำลังพลด้วยกัน โดยให้ยึดถืออย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบที่ได้มอบย้ำเป็นนโยบาย เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านและหน่วยงาน รวมถึงครอบครัวในส่วนของกองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการงดให้กำลังพลลาพัก เพื่อไม่ให้กำลังพลออกไปนอกพื้นที่ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยทหาร หากไม่มีสถานการณ์ของการระบาดนั้น หน่วยก็จะให้น้องๆทหารลาพักตามปกติ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องงดพักกำลังพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด _โดยทางด้านพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ได้เล็งเห็นถึงขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว จึงมีนโยบายให้หน่วยจัดหาอาหารพิเศษให้กับกำลังพลทหารกองประจำการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆทหาร ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และใส่ใจต่อกำลังพล ในห้วงที่กำลังพลไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ