ค่ายสีหราชเดโชไชย มอบพันธุ์ไก่-กบ พระราชทาน ช่วยเหลือประชาชน จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น-โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสีหราชเดโชไชย จัดพิธีรับมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ,และกบพันธุ์ทุ่งกุลา พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปการผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ แจกจ่าย และช่วยเหลือประชาชน


กองทัพบกได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ และเพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบค่าย ตามแนวทางพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 7 มิ.ย. 64 เวลา 1400 พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8  เป็นประธานพิธีรับมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และ กบพันธุ์ทุ่งกุลา พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี  ณ กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 8  ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

พิธีรับไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ,และกบพันธุ์ทุ่งกุลา พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยไก่พันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 50  ตัว และกบพันธุ์ทุ่งกุลา จำนวน 2,020 ตัว ให้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับกำลังพล,ครอบครัว  และน้องๆทหารกองประจำการ รวมถึงให้ นำไปขยายพันธุ์ และสามารถนำไปเป็นอาหารและจำหน่ายได้ตามแนวเกษตรพอเพียง พอมี พอกิน และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร และ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบค่ายฯ มาศึกษานำไปปฏิบัติใช้ในชุมชนต่อไป.

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ