ร.3 พัน.3 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “วาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้ประชาชน” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด 

นครพนม – ร.3 พัน.3 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “วาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้ประชาชน” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

วันที่ 7 มิ.ย.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เป็นวาระแห่งชาติ และมีกำหนดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม” เริ่มในวันนี้ (7 มิถุนายน 64) ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้ ศบค.-19 ทบ.และกรมแพทย์ทหารบก เตรียมการและประสานงานกับสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าวตามแผนการจัดสรรในแต่ละจังหวัดอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ตามมาตรการป้องกันโรค และช่วยคลี่คลายสถานการณ์
โควิดของประเทศไทยให้กลับมาสู่ปกติได้ในที่สุด

ทางด้าน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใย จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุด จึงได้นำแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ระลอก 3) (ศบค.)ไปปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตามแนวทางกองทัพบกร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 โดยได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมฉีดวัคซีน การลงทะเบียน การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน วันกำหนดฉีดวัคซีน หลังฉีดวัคซีน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีความปลอดภัยต่อไป.

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ