นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะลุยแก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ภูเขียว

ชัยภูมิ-นายกอบจ.ชัยภูมินำคณะลุยแก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ภูเขียว

13 มิ.ย.64 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะผู้บริหารส.อบจ.ชัยภูมิ อ.ภูเขียว ส.อบจ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการใช้ผลิตน้ำประปา และทั้งในด้านการ เพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการ เกษตร เชื่อมต่อกับ 2อำเภอ โดยในเบื้องต้นได้สำรวจแหล่งน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลาดกกไฮ อ่างเก็บน้ำตาดภูทอง โสกอราง

ซึ่งแหล่งเก็บน้ำดังกล่าวจะไหลรวมลงสู่ต้นน้ำลำปะทาว ที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่ ก็ยังต้องประสบปัญหาเช่นเดิมมาตลอด เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวสามารถรองรับหรือกักเก็บน้ำได้ปริมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้วยปัจจุบันมีการขยายครัวเรือนหรือมีความเจริญขึ้น อ่างเก็บน้ำดังกล่าวจึงไม่เพียงพอทำให้พี่น้องประชาชนต้องทนรับกับปัญหาแล้งซ้ำซากทุกปี

ซึ่งในครั้งนี้ทางนายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะเข้าสำรวจและมีการวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หากมีการบริหาร และมีการจัดการแหล่งน้ำ ที่เป็นระบบมาตรฐาน ก็จะ ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอแก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชน พื้นที่ ต.ธาตุทอง , ต.กวางโจน,ต.บ้านดอน และต.บ้านเพชร จากการโดยจากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้

เบื้องต้นทางอบจ.ชัยภูมิ จะได้นำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้เพื่อกลับไปพิจารณาวาง แนวทางการแก้ไขเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการทั้งยังจะทำให้เมืองชัยภูมิ เป็นเมืองแห่งน้ำ เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดี กินดีมีสุขต่อไปในอนาคต.

ภาพ-ข่าว อารดา วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
ทีมเฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยภูมิ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ