ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ แนะรัฐบาลวิธีแก้ไขหนี้สินครู ควรหาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำมา Support กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ แนะรัฐบาลวิธีแก้ไขหนี้สินครู ควรหาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำมา Support กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องเข้ามาอย่างจริงจังไม่ใช่พูดแล้วก็ปล่อยไปทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ                                      นายธีรนันท์  คำคาวี  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  สำหรับปัญหาหนี้สินครูที่หมักหมมมานานนี้ก็เนื่องจากว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับวินัยในการใช้เงินของครูเรา ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษเป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งให้ครูของพวกเรา ประทังความเดือดร้อนเวลาครูเรามีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกัน  แต่ว่าภาระในการส่งใช้ครูเรามีหนี้สินอยู่หลายสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้าจะให้แก้เฉพาะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูคงเป็นไปไม่ได้ จะต้องเป็นการความร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาลจะต้องเข้ามาอย่างจริงจังไม่ใช่พูดแล้วก็ปล่อยไป ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยชีวิตของครูเราให้ได้อยู่ดีกินดี ให้สมศักดิ์ศรีของครูเรา

นายธีรนันท์  คำคาวี  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้พยายามให้การช่วยเหลือด้วยการลดหุ้นในช่วงที่มีการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยให้แจ้งความประสงค์ขั้นต่ำก็ 100 บาท ส่วนในเรื่องการชำระหนี้นั้นเรากำลังประชุมและหารือกับคณะกรรมการเราอยู่ว่าเราจะมีการขยายงวดการส่งชำระหนี้ให้กับครูของเราที่เป็นสมาชิกออมทรัพย์ครูศรีสะเกษโดยก่อนหน้านี้ เราจะให้ส่งชำระเงินกู้พิเศษอยู่ 300 งวดก็ได้ให้ขยายออกไปเป็น 360 งวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและไม่มีที่สิ้นสุดก็คือ เรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ออกระเบียบที่บอกว่าจะต้องให้ครูมี 70 เปอร์เซ็นต์ และ30 เปอร์เซ็นต์ ก็คือเดี๋ยวต้องให้ครูใช้เงินดำรงชีพอยู่ 30% อีก 70% ให้ชำระหนี้ต่างๆแต่ปัจจัยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ  เพราะว่าหากเงินเดือนครูเราเหลือเยอะก็จะนำเอาสลิปเงินเดือนไปกู้กับสถาบันการเงินอื่นมาอีกทำให้เป็นปัญหาหมักหมมกันมาไม่มีที่สิ้นสุด ที่สำคัญยิ่งถ้าหากว่าทางรัฐบาลจริงใจตนคิดว่า ควรจะหาแหล่งเงินกู้ที่มันมีดอกเบี้ยต่ำมา Support กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  และทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็จะ Support  กับทางสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่ง

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ กล่าวด้วยว่า ในช่วงสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 นี้ ถามว่ามีสมาชิกกู้เงินเยอะไหม ซึ่งก็เป็นไปตามปกติเพราะว่า ครูมีรายได้ปกติไม่เหมือนกับอาชีพอื่นซึ่งเราอาจจะมีบ้างไม่มีบ้าง แต่ว่าเราก็ได้รับเงินเดือนทุกเดือนสมาชิกเราก็มากู้ตามปกติการหักเงินก็หักได้ตามปกติ  ซึ่งสหกรณ์เราจะลดหุ้นในการส่งหุ้นเมื่อก่อนนี้จะใช้ 5% 3% 1% เกี่ยวกับบำนาญ ตอนนี้เราจะลดหุ้นให้ 100 บาททุกคน เว้นแต่ท่านใดที่มีกำลังส่งมากก็จะให้ส่งตามปกติตามระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ ส่วนการผ่อนชำระหนี้เงินกู้นั้นถามว่ามีปัญหาไหม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษมีสมาชิก 19,000 คนก็มีปัญหาบ้างในการผ่อนชำระหนี้ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่เยอะมากนัก เพราะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นหน่วยงานแรกที่สามารถหักเงินเดือนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ก่อนสถาบันการเงินอื่นจึงค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้          

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ