จ.ศรีสะเกษ วันเดียวติดเชื้อ 90 คน นิวไฮสูงสุดนับแต่วันที่มีการแพร่ระบาดโควิด

จ.ศรีสะเกษ วันเดียวติดเชื้อ 90 คน นิวไฮสูงสุดนับแต่วันที่มีการแพร่ระบาดโควิด

วันที่ 11 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2564 โดยข้อมูลระบุว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 90 ราย นับว่าเป็นยอดผู้ติดเชื้อนิวไฮสูงสุดนับแต่วันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย อ.ศรีรัตนะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด จำนวน 31 ราย มียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 177 คนสูงที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ รองลงมาคือ อ.กันทรลักษ์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 10 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ 108 ราย อ.กันทรารมย์ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ 81 ราย โดยทั้ง จ.ศรีสะเกษมียอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนทั้งสิ้น 960 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย ขณะที่รักษาหายสะสมวันนี้มีเพียง 7 ราย รักษาอยู่จำนวน 476 ราย โดยผู้ป่วยกระจายรักษาตัวอยู่ตาม รพ.อำเภอต่าง ๆ ซึ่งที่ รพ.สนามวีสมหมายมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่มากที่สุด จำนวน 126 ราย รองลงมาคือ รพ.ศรีสะเกษ จำนวน 104 ราย รพ.ราษีไศล 51 ราย

ทางด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามในคำสั่ง จ.ศรีสะเกษ ที่ 2867/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 33) โดยให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาใน จ.ศรีสะเกษ ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น – การปฏิบัติหน้าที่ / การติดต่อราชการตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทุกราย โดยให้กักกันตัวในที่พักอาศัยในบ้านหรือในสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตามคำสั่ง จ.ศรีสะเกษดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในช่วงระยะนี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด เพื่อควบคุมการเดินทาง การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 150 คน งดการจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริง เว้นแต่การจัดพิธีตามประเพณีนิยมโดยมีเหตุจำเป็นและมีมาตรการป้องกันโรค ที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม