ทหารร่วมกับภาครัฐ เอกชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

นครพนม–ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา จังหวัดนครพนม ปี 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากในปัจจุบันผักตบชวาขยายและแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมาก ทำให้แม่น้ำลำคลองมีผักตบชวา จำนวนมาก เกิดผลกระทบอย่างมากตามแม่น้ำลำคลองในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจังหวัดนครพนมบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาในลักษณะประชารัฐร่วมใจ ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง อำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา จากแหล่งน้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน และลดการเน่าเสียของน้ำไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ดังนั้นพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สั่งการให้กำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา จังหวัดนครพนม ปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชกดขวางทางน้ำไหลของลำห้วยซึ่งห้วยฮ่องฮอ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เป็นลำห้วยที่มีความตื้นเขิน มีผักตบชวาและเศษวัชพืชจำนวนมากเจริญเติมโตกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำทำให้ในฤดูน้ำหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จึงได้เร่งดำเนินการ ขุดลอกและกำจัดผักตบชวา และเศษวัชพืชที่ขวางทางน้ำให้หมดโดยเร็ว.

ภาพ : ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม