อบจ.โคราช เร่งซ่อมถนนพัง 199 เส้นทาง เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นครราชสีมา-อบจ.โคราช เร่งซ่อมถนนพัง 199 เส้นทาง เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูการซ่อมสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านตะเคียนใหญ่ บ้านปราสาท ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อหมดสภาพถึงเวลาต้อง ซ่อมแซม เพื่อให้ถนนกฃับมาใช้งานสัญจรไปมาได้ตามปกติ และ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หลังจาก ดูการลาดยาง ให้บ้านแล้วเสร็จแล้ว ดร.ยลดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอมีถนน ที่ชำรุด ต้องซ่อมแซม และสร้างใหม่ทั้งหมด 199 เส้นทาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พยายาม จัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมสร้าง ถนนที่ชำรุด ทั้ง 199 เส้นทาง ให้กลับมาใช้งาน ได้ดี และประชาชน สามารถ บรรทุก ผลิตผล ทางการเกษตร ออกมาสู่ตัวอำเภอได้ดีเหมือนเดิม ขณะนี้กำลังเร่ง และเรียงลำดับความสำคัญ ของ ถนนสายต่างๆ หากชาวบ้าน มีความเดือดร้อนในเส้นทางไหน ขอให้แจ้งทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพื่อจะได้ จัดทำแผนงบประมาณต่อไป

ในขณะที่ covid-19 ก็ระบาดมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนทางสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมาเกือบ 200 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนป้องกัน ตนเองและครอบครัว ให้ห่างไกลจากเชื้อโควิค 19 แต่ปัญหา ถนนหนทางที่จะใช้ในการเดินทาง ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ก็มีความสำคัญ ก็จะจัดสรรงบประมาณคู่ขนานกันไป เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ