อบจ.สุรินทร์ เปิดสายด่วน 3 หมายเลข รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้าน

สุรินทร์-อบจ.สุรินทร์ เปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้าน..เปิดสายด่วน 3 หมายเลข ทุกวันตั้งแต่ 08.00 น.- 24.00 น. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุรินทร์ อีกหนึ่งช่องทาง

วันนี้(21 ก.ค. 64)ที่อาคารศูนย์โอท็อป อบจ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ เปิดศูนย์ประสานงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BACK HOME โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) เพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถเดินทางกลับมารักษาตัวยังบ้านเกิดได้ จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลสุรินทร์ และ โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 16 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ “SURIN BACK HOME” เปิดสายด่วนและศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ นำตัวพี่น้องคนสุรินทร์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์ อีกหนึ่งช่องทาง

นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สุรินทร์ได้เปิดศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยโควิดจากพื้นที่สีแดงเข้มและเขตปริมณฑลให้กลับมารักษาตัวที่สุรินทร์ได้ เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นแกนในการประสานงานกับท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมการประสานงานรอจังหวะเตียงว่าง ทางท้องถิ่นก็จะจัดรถไปรับชาวสุรินทร์กลับมารักษาตัวที่จังหวัด ก็เริ่มมีผู้ประสงค์แจ้งเข้ามาแล้ว ที่ผ่านมาจังหวัดได้เปิดรับตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน ก็มีชาวสุรินทร์กลับมาส่วนหนึ่งแล้ว ประมาณ 20 วันที่ผ่านมา จนเตียงรับผู้ป่วยเต็ม ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยต่อเนื่อง ตอนนี้รอระบายเตียงในระดับสีแดง สีส้ม ออกจากห้องไอซียู ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน เมื่อผู้ป่วยมีอาการบรรเทาลงก็จะทำการเคลื่อนย้ายออกไปยังโรงพยาบาลสนามได้ ก็จะทำให้เตียงผู้ป่วยว่าง จากนั้นก็จะจัดสรรผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป โครงการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการรับผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป

ซึ่งในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์เรื่องการเพิ่มโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ประสานงานต่างๆนั้น ผู้ว่าสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้มีการเพิ่มเตียงรับผุ้ป่วย ตั้งแต่ผู้ป่วยสีแดงและสีส้ม จนถึงผู้ป่วยสีเหลือง สีเขียว จังหวัดสุรินทร์ได้มีการขยายเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เช่น รพ.จังหวัด มีห้องผู้ป่วยสีแดง 20 ห้อง ก็ขยายเป็น 40 ห้อง ก็ขยายแล้ว รวมไปถึง รพ.ในต่างอำเภอเช่นกัน จนมีการขยายไปจนเต็มกำลังแล้ว ที่ขยายไม่ได้คือเครื่องมือประจำห้อง เช่นผู้ป่วยหนักต้องครอบออกซิเจน หรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นขยายไม่ได้ อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์เราไม่สามารถเพิ่มได้ ทำให้ขณะนี้ต้องรอเวลาให้ผู้ป่วยที่รักษาบรรเทาลง ก็จะเคลื่อนย้ายมายังห้องผู้ป่วยที่มีอาการเบา แล้วจึงบรรจุผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้ารักษาได้ ในตอนนี้ได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันใหม่เรียกว่า CI ซึ่งได้เปิดเพิ่มไปทุกตำบลแล้ว ในตอนนี้สามารถรับคนได้เพิ่มอีกนับพันคน แต่คนกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มสีเขยวกับสีเหลือง สามารถอยู่นอกโรงพยาบาลได้ เป็นอันดับแรก ส่วนที่ป่วยหนักจริงๆต้องรอเตียงว่างสำหรับศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด คนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BAKE HOME แห่งนี้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวกลางรับประสานงาน จากผู้ป่วยชาวสุรินทร์ที่อยากจะกลับมารักษาตัวที่จังหวัดสรินทร์ ประสานงานที่ศูนย์ได้เลย ส่วนการเดินทาง ทาง อบจ.สุรินทร์ ได้ประสานงานกับรถรับส่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หน่วยทหารในพื้นที่ ขนส่งจังหวัด ของตำรวจ รวมไปถึงภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ ที่สามารถไปรับผู้ป่วยกลับมารักษาในพื้นที่ได้ ในขณะที่รัฐมนตรีคมนาคม ซึ่งได้ดูแลในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ในการที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ถ้ามีจำนวนมากก็จะจัดตู้รถไฟส่งกลับให้ได้ด้วย

ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้ตาม ศบค.ส่วนกลาง จังหวัดก็ได้คำสั่งไปแล้ว เราถึงมาตรการบังคับตามกฎหมาย ให้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้น การมั่วสุมจนนำไปสู่การที่จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งที่ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งต้องช่วยกันดูแลตนเอง ในขณะเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆ เองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจ ก็ขอฝากไปยังผู้ประกอบการพี่น้องประชาชน ภาคธุรกิจต่างๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจอย่างเข้มข้น ก็ขอให้มีความเข้าใจ เพราะมีความจำเป็นที่เราจะต้องปกป้อง ประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อไม่ให้ได้เชื้อในพื้นที่ ก็ขอความร่วมมือและความเข้าใจ

ด้านนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึงความพร้อมในการรับส่งผู้ป่วยกลับบ้านว่า ขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้สั่งการมอบหมายให้สาธารสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น คือ อบจ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ รับส่งผู้ป่วยโควิค 19 คนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BAKE KOMEโครงการนี้ทาง อบจ.ได้รับการประสานไปยังจังหวัด และได้มีความพยายามสอบถามถึงขั้นตอนต่างในการรับผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่อรับทราบข้อมูลในแต่ละวัน ในพื้นที่มีเตียงที่ว่างมีจำนวนมากเท่าไหร่ เพื่อความชัดเจนในการนำคนสุรินทร์กลับบ้าน เป็นการประสานความร่วมมือคู่ขนานในโอกาสต่อไป ก็ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดถึงตอนไหน ซึ่งเมื่อเช้า(21/07/64 ) มีการประชุมระดับรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งดูแลใน 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้สั่งลงมาหากมีสิ่งขาดตกบกพร่อง ก็ขอให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ได้แจ้งมาไม่ว่าจะเป็นคมนาคม หรือ สาธารณสุข เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป

สำหรับ ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา นั้น เปิดสายด่วน 3 หมายเลข ประกอบด้วย เบอร์โทร 044-518152, 044-511599 และ 044-512600 ให้ผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ประสานมายังเจ้าหน้าที่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-24.00 น. ซึ่งสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมในการประสานขอความช่วยเหลือคือ บัตรประชาชนยืนยันภูมิลำเนา จ.สุรินทร์, ใบยืนยันผลตรวจ, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และโรงพยาบาลที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาตัว.

ภาพ-ข่าว ชัยยา พาละพล ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม