จ.ศรีสะเกษ เปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 64 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ศรีสะเกษ-เปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด”มหกรรมรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 มีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และนายชัยยงค์ ผ่องใส หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำผู้นำเข้ารับมอบโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประจำปี2564 ประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รางวัส

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลางระดับกรมพเฒ่านาชุมชน และเพื่อเป็นขวัญกำลังและเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษต่อไป.

ข่าว-ภาพ ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ