ร.8 จัดกำลังพล และยานพาหนะ ลำเลียงถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่น

ร.8 จัดกำลังพล และยานพาหนะ ลำเลียงถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ต.ค.2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลทหารจิตอาสาของหน่วยพร้อมยานพานหะ ยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงเข้าแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.กุดกว้าง อ.เมือง และ บ.ระหว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งได้ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่ติดค้างอยู่ภายในบ้าน เพื่อนำออกไปยังออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย

กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์.

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ออนซอน นิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม