ร.8 จัดกำลังพล เตรียมถุงยังชีพสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น-ร.8 จัดกำลังพล และยานพาหนะ จัดเตรียมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลทหารจิตอาสาของหน่วยพร้อมยานพานหะ ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบึงเนียม ตำบลบ้านหว้า และตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 1,170 ชุด โดยการร้องของสนับสนุนผ่าน #แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์.

ภาพ : ร.8

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม