ทหารหมอ ร.3พัน.3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มอบยาสามัญประจำบ้าน ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลหมอเดินเท้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) นำความห่วงใยจากกองทัพบก ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนครพนม จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หมอเดินเท้าลงพื้นที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น พร้อมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และช่องทางติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนให้สามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ หรือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ และกลุ่มเปราะบางในทุกกรณี กับหน่วยงานในพื้นที่ ในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด.

ภาพ : ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม