น้ำท่วมนาข้าวศรีสะเกษเสียหายกว่า 1.5 แสนไร่ ครอบคลุม 18 อำเภอ เกษตรจังหวัดเร่งสำรวจ

ศรีสะเกษ-น้ำท่วมนาข้าวเสียหายกว่า 149,500 ไร่ ครอบคลุม 18 อำเภอ เกษตรจังหวัดเร่งสำรวจนาข้าวเสียหายเพื่อเยียวยาตามขั้นตอนไม่เกิน 90 วัน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษและคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อชี้แจงแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจากผลการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น คาดการณ์ความเสียหายเบื้องต้นทั้ง จ. มีพื้นที่ประสบภัย 211,894.-ไร่ คาดว่าจะนาข้าวเสียหายถึง 149,500.- ไร่ ครอบคลุม 18 อำเภอ 120 ตำบล 803 หมู่บ้าน โดยยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนาข้าวอยู่ ทำให้ต้นข้าวเน่าตายเสียหายจำนวนมาก

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวภายหลังสำรวจข้อเท็จจริงของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตนได้กำชับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ตรวจสอบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงตามข้อเท็จจริงตามกลไก ขั้นตอน และกระบวนการตรวจสอบ พร้อมบันทึกผลตรวจสอบในระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช อีกทั้งมีการประชาคมข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวด้วยว่า โดยให้มีการปิดประกาศผลการตรวจสอบประชาคม และ ประมวลผล รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ หรือ ค.ช.ภ.อ. พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติ ก่อนนำส่งหลักฐานให้จังหวัดพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรภายใน 90 วัน ซึ่งเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีนาข้าวเสียหายตามจริง ไร่ละไม่เกิน 1,340.- บาท และไม่เกิน 30ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยด่วนที่สุด.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ