หลวงพ่อพุฒนำชาวพุทธปลูกต้นรวงผี้งที่ช่องสะงำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่า

ศรีสะเกษ-หลวงพ่อพุฒนำชาวพุทธปลูกต้นรวงผี้งที่ช่องสะงำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และเพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชารับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานจอดรถ อบต.ไพรพัฒนา ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา รักษาการนายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต ต.ไพรพัฒนา และเจ้าหน้าที่ อบต.ไพรพัฒนาทุกคน ได้เดินทางมาร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 400 ต้น เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จากนั้น ได้นำคณะของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร เดินทางไปเยี่ยมชมจุดชมวิวผาพญากูปรี เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกับกองกำลังสุรนารี กรมป่าไม้ อบต.ไพรพัฒนาและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาบริเวณแห่งนี้เป็นจุดชมวิวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์

น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมปลูกป่าในวันสำคัญนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับบริเวณใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา จะทำให้บริเวณนี้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกับ อบต.ไพรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 ที่ได้กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและเกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ