23 อ่างเก็บน้ำโคราชมีน้ำล้นความจุเกิน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

นครราชสีมา-23 อ่างเก็บน้ำ มีน้ำล้นความจุเกิน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โครงการชลประทาน จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดกลางอีก 23 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมด มีปริมาณน้ำมากจนเกินความจุ

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือ 4 เขื่อนใหญ่ ประกอบด้วย ลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีน้ำ 103% ลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีน้ำ 101% ลำมูลบน อ.ครบุรี มีน้ำ 103% และลำแชะ อ.ครบุรี มีน้ำ 98% โดยทั้ง 4 เขื่อนใหญ่มีปริมาณน้ำรวมกัน 900 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 101% ของความจุรวม 885 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง ตอนนี้มี 20 แห่งที่ปริมาณน้ำเกินความจุ 100% เหลืออีก 3 แห่งที่น้ำยังไม่เต็ม คือ อ่างห้วยตะคร้อ 22% อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง 79% และอ่างห้วยทับครัว 90% ส่วนปริมาณน้ำภาพรวมทั้ง 23 แห่ง มีน้ำรวมกัน 329 ล้านลูกบาศก์ เมตร คิดเป็น 99% ของความจุทั้งหมด 331 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาพรวมถือว่าปริมาณน้ำท่าของโคราชปีนี้มากที่สุดในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ