ปรางค์กู่เปิดสะพานปันสุข เป็นที่ทำบุญตักบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน

ศรีสะเกษ-ปรางค์กู่เปิดสะพานปันสุขเป็นที่ทำบุญตักบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่วัดปรางค์กู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานปันสุข ซึ่ง อบต.กู่ ร่วมกับนายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ต.กู่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน ในเขต ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองอย่างสวยงาม นำเอาข้าวปลาอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก

พันตรีสราวุธ ศรีวัง ปลัด อบต.กู่ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กู่ กล่าวว่า สะพานปันสุขแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมกันระหว่างโรงเรียนบ้านกู่กับวัดปรางค์กู่ บนพื้นที่ ๕ ไร่ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับพืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างสวยงามเพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน ซึ่งสำหรับสะพานปันสุขแห่งนี้จะใช้เป็นที่ทำบุญตักบาตร และพื้นที่ล้อมรอบจะทำเป็นตลาดนัดชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาว ต.กู่ อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่พระสงฆ์ได้รับจากการบิณฑบาตจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของวัด ศูนย์เด็ก โรงเรียน และผู้ป่วยติดเตียงโดยผ่าน อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน นำเอาไปมอบให้ต่อไป

นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่พิเศษกองทัพธรรม กล่าวว่า ภาพที่มองเห็นในวันนี้ก็คือภาพของการบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน ขออนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าพระสถาพร แหวนเงิน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่ ที่ทุ่มเททั้งกายใจ โดยใช้เวลาในการพัฒนาอยู่ 4 เดือน ภาพที่ออกมาจึงสวยงามทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม