ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นครพนม-ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไทย – ลาว ตามลำแม่น้ำโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางด้านตะวันเฉียงเหนือตอนบนไทย – ลาว ตามลำแม่น้ำโขง ด้าน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เพื่อติดตามภารกิจการป้องกันชายแดน สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียนร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม และพบปะ ให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดนครพนม ได้แก่ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ สถานีเรือธาตุพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียนร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า แนวโน้มการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้น ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และนำยุทโธปกรณ์พิเศษมาใช้ในการเฝ้าตรวจ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และติดตามการปฏิบัติทุกขั้นตอน นำไปสู่ต้นตอของขบวนการนำพา และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการดูแลพื้นที่ชายแดน ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อประเทศชาติ

การตรวจชายแดนในครั้งนี้ นอกจากจะรับทราบภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ได้ให้กำลังใจ กำชับให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งในภารกิจสกัดกั้นเฝ้าตรวจชายแดน และการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ค้นหาหรืออำนวยสะดวกในการสมัครรับราชการทหารของกองทัพบก ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นห่างไกล ด้อยโอกาส ได้ทราบข้อมูลการรับสมัครและมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารของกองทัพบกอย่างเต็มที่ ตามนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ,พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ,ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียนร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม และหน่วยงานส่วนราชการ กำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ.

ข่าว-ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล จ.นครพนม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม