ชาวโคราชร่วมยินดี “พ่อเมือง” รับรางวัลผู้ว่าสำเภาทองปีที่ 4

วันที่ 21 พ.ย. 2564 ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับรางวัลผู้ว่า “สำเภาทอง ประจำปี 2564” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 โดยมีนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จับมือ รวมใจ พาไทยรอด” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศได้รับฟังในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรางวัลสำเภาทอง เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 4 มิติ คือ มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลสำเภาทองประจำปี 2564 เป็นปีที่ 4 และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติถึง 4 ปี (2559,2561,2562,2564) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัลสำเภาทองประจำปี 2564 มีเพียง 21 จังหวัดเท่านั้น.

เครดิต หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เรียบเรียง กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ