มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน 74 ร.ร.

ศรีสะเกษ-มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน 74 ร.ร.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำส่งมอบตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 74 ร.ร. โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เข้ารับตราพระราชทานในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษา ร.ร.ในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา 2562 มี ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ผ่านการประเมิน จำนวน 8,278 ร.ร. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ออกไปไม่มีกำหนด สพฐ. จึงได้จัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อนำส่งมอบให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 74 ร.ร. ประกอบด้วย ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน รอบที่ 1 จำนวน 39 ร.ร. รอบที่ 2 จำนวน 11 ร.ร.และรอบที่ 3 จำนวน 24 ร.ร. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ และเป็นเกียรติให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า ตนขอแสดงความยินดีกับทุก ร.ร.ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในปีการศึกษา 2562 นับเป็นประวัติของ ร.ร.ทั้ง 74 แห่ง ที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งการผ่านการประเมินนั้น เป็นการแสดงถึงศักยภาพของคุณครูปฐมวัยที่ตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ซึ่งกิจกรรมการทดลองและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และยังเป็นการพัฒนาทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยที่จะเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองไทยในอนาคต ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุก ร.ร.ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือคุณครูปฐมวัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการพิธีรับตราพระราชทานทุกคน ที่จัดสถานที่และพิธีการที่เป็นเกียรติยศยิ่งให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และประสบผลสำเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสืบไป.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม