รพ.เพชรบูรณ์ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64”

เพชรบูรณ์-รพ.เพชรบูรณ์ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนแสงเงินและลานแสงธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพิธีแสดงธรรมเทศนา ฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกลม ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จิรวัฒน์ จากวัดป่าไชยชุมพล และมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ปวงอาณาประชาราษฎร์ต่างซาบซึ้งและระลึกอยู่เสมอว่า นับเป็นบุญอันประเสริฐโดยแท้ ที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เปรียบประดุจดวงประทีปของแผ่นดินที่ส่องนำทาง สร้างความรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมืองมายาวนานตลอดรัชสมัย ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป.

ภาพ-ข่าว ศุภเดช / สมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ