อำเภอวังน้ำเขียวจัดพิธีมอบกระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

นครราชสีมา-อำเภอวังน้ำเขียวจัดพิธีมอบกระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อขาวรายงานว่า นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว

ด้านนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียวกล่าวว่า อำเภอวังน้ำเขียว มีประชาชนเลี้ยงโค กระบือเกือบ1000 ตัว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน วันนี้จึงมีพิธีมอบกระบือ 3 ตัว ให้ประชาชนที่ทำการเกษตร นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น

ด้านชาวบ้านที่รับมอบกระบือ จากธนาคารโค-กระบือ กล่าวว่า จะเลี้ยงดูกระบือ ที่รับมอบจากโครงการ เป็นอย่างดี และจะไม่นำไปขาย หรือฆ่า อย่างเด็ดขาด โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือของไทย โดยเกษตรกรที่รับโคกระบือในโครงการธนาคารโคกระบืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะต้องส่งลูกโคหรือกระบือ คืนให้กับธนาคาร 1 ตัว.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ