จ.นครพนม ส่งรถโมบายสุ่มตรวจความเร็วรถ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร

นครพนม-ส่งรถโมบายสุ่มตรวจความเร็วเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร พร้อมฝากผู้สัญจรไปมาช่วงอำเภอท่าอุเทน-บ้านแพง เพิ่มความระมัดระวัง

วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ที่มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมในวันนี้ เพื่อร่วมกันหารือ วางแผนแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในประเด็นการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านทางหอกระจายข่าว การดำเนินงานของด่านชุมชน ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณการจารจรช่วงปีใหม่ 2565 และข้อมูลอุบัติเหตุบนสายทางที่กำหนดให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นจึงได้ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดนครพนมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด แบ่งเป็นขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3 ราย ทัศนวิสัยไม่ดี 1 ราย และดื่มแล้วขับ 1 ราย ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุแยกเป็นถนนทางหลวง 2 ราย ถนนในเมือง 1 ราย และเป็นถนนใน อบต. 2 ราย

สำหรับแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนั้น ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่าย ร่วมกันตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถให้มีความพร้อมตลอดเวลาสำหรับการขับขี่ โดยต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีสารเสพติดในร่างกาย รวมถึงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะที่จะใช้งานต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและมีระบบป้องกันอุบัติที่พร้อมใช้งานทันทีจึงจะอนุญาติให้เดินรถได้ นอกจากนี้ยังมีการส่งรถโมบายเคลื่อนที่ออกสุ่มตรวจรถจับความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้เส้นทาง ขณะเดียวกันทางแขวงการทางนครพนมก็ได้มีการฝากแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงอำเภอท่าอุเทน – อำเภอบ้านแพงขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย เนื่องจากถนนช่วงดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งปัจจุบันได้ขอความร่วมมือบริษัทก่อสร้างหยุดการดำเนินการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 แล้ว เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น.

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวภูมิภาค

เรื่องที่คุณอาจสนใจ