ชาวบ้านไม่พอใจ! หลังมีข่าวสงฆ์จะใช้ที่ สปก.สร้างพุทธสถาน ขัดต่อมติชุมชน

สุรินทร์-ชาวบ้าน อ.รัตนบุรีเกิดความไม่พอใจ หลังมีข่าวคณะสงฆ์จะใช้ที่ สปก.สร้างพุทธสถาน ซึ่งขัดต่อมติชุมชนโดยชาวบ้านได้มีมติขอใช้ที่ดังกล่าวเพื่อปลูกป่าชุมชนมาก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีข่าวการจะขอใช้พื้นที่ สปก.(ป่าแดง)ของหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อที่จะสร้างอาคารวัตถุ และต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนชาวตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เกิดความไม่สบายใจ โดยก่อนหน้านี้ อบต.ธาตุ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้งตำบลธาตุได้มีมติขอใช้ที่ สปก.แห่งนี้ เพื่อปลูกป่าชื่อโครงการว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ อบต.ธาตุ เป็นเจ้าของโครงการและได้ส่งเอกสารขอใช้กับ สปก.ไปเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ที่ผ่านมาแล้ว ต่อมาเมื่อปลายปี 2564 สนง.พุทธฯจังหวัดสุรินทร์ สปก.สุรินทร์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางมายังพื้นที่ดังกล่าว และได้ยืนยันจะใช้พื้นที่นี้ทำเป็นพุทธสถาน ทำให้ชาวบ้านจึงเกิดการสับสน และไม่สบายใจ ซึ่งชาวบ้านต่างหวังจะให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ปลูกป่าของชุมชน เพราะเป็นผืนป่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ และเพื่อเป็นธนาคารอาหารธรรมชาติให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

นายสุรเดช เหลาคำ อายุ 60 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ กล่าว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ป่าไม้ และป่าไม้ได้จัดเป็นป่าเสื่อมโทรมมอบให้ สปก.สุรินทร์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ได้ขอใช้กับ สปก.ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ไม่ได้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ในการขอใช้ จึงได้ส่งคืน สปก.สุรินทร์ อบต.ธาตุ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้งตำบลธาตุได้มีมติขอใช้ที่ สปก.แห่งนี้ เพื่อปลูกป่าชื่อโครงการว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ประชุมมอบหมายให้ อบต.ธาตุเป็นเจ้าของโครงการและได้ส่งเอกสารขอใช้กับ สปก.เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 จากนั้นปลายปี 64 มีหน่วยงานสำนักพุทธจังหวัดสุรินทร์ สปก.สุรินทร์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้มายังพื้นที่แห่งนี้และได้ยืนยันจะใช้พื้นที่นี้ทำเป็นพุทธสถานชาวบ้านจึงเกิดการสับสน และได้เกิดคำถามเป็นจำนวนมากตามมา

ต่อมา ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล และพระอธิการวัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในกรณีดังกล่าวว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรปลูกป่าไปตามวัตถุประสงค์ที่เคยขอใช้พื้นที่จาก สปก. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยชาวบ้านเกิดความพอใจในมติที่ประชุมดังกล่าว.

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวภูมิภาค

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม