โคราช ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง ผู้ว่าฯสั่งหยุดเผาตอซังข้าว-อ้อย

นครราชสีมา-โคราชวิกฤตค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง ผู้ว่าฯเร่งทุกหน่วยงานประกาศหยุดเผาตอซังข้าว-อ้อยฝ่าฝืนจับปรับทุกราย

วันนี้ 11 ม.ค.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off ไถกลบตอซัง ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 พร้อมกัน 32 อำเภอ บูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อน 6 มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบหยุดเผาพื้นที่เกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้ง พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมและ เกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปีซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุคมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน 6 มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ 1.บริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต 2.ลดฝุ่นจากการจราจร 3. ควบคุมฝุ่นจาก โรงงานอุตสาหกรรม 4.ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง 5.ควบคุมการเผา และ 6.รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ซึ่งในวันนี้เป็นการ Kick of สร้างการรับรู้ว่าเริ่มการรณรงค์หยุดเผาตอซังข้าว-อ้อย และซากพืชผลทางการเกษตร หันมาใช้การไถกลบตอซัง และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมกันทั้ง 32 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นตันแบบให้กับเกษตรกรในการป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 350 กิโลกรัม จากสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน และเป็นการป้องกันการ เผาในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมพบปะและสร้างการรับรู้ร่วมกับชาวบ้าน ผวจ.นครราชสีมา กล่าว.

ภาพ-ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ / ประสิทธิ์ วนชะกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม