รับจำกัด! ม.เฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ เปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยเพียง 40 คนเท่านั้น

ศรีสะเกษ-ม.เฉลิมกาญจนาเปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น เนื่องจากเน้นการสอนปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎี ขณะที่นักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 3 เผยเลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะว่า เป็นสาขาที่กว้างขวางเลือกอาชีพได้หลายอาชีพ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพของชุมชนเพราะว่าชีวิตและสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจึงได้เปิดสอนคณะแพทย์แผนไทยขึ้นมา ซึ่งคณะแพทย์แผนไทยนี้เปิดรับนักศึกษาเพียงแค่ 40 คนเท่านั้น เพราะว่าในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี โดยอาจารย์ที่มาสอนนั้นจะเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีใบประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ใบ มีวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1. วิชาเวชกรรมไทย สามารถตรวจรักษาโรคได้ 2. วิชาเภสัชกรรมไทย สามารถผลิตยาปรุงยาได้ 3. วิชาผดุงครรภ์ไทย สามารถทำคลอดและดูแลมารดาหลังคลอดได้ 4. วิชาหัตถเวชสปา สามารถนวดรักษาโรคและให้ความสวยงามได้ ทั้ง 4 วิชามีการสอบใบประกอบโรคศิลปะทุกวิชานำไปประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดเผยด้วยว่า เมื่อเรียนสำเร็จการศึกษาแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีเเล้วสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น 1.เป็นแพทย์แผนไทยรักษาโรคต่างๆ มากกว่า 400โรค/อาการที่ถูกตามกฎหมาย 2.ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา 3.เป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยควบคุมโรงงานผลิตยาสมุนไพร 4.ทำธุรกิจส่วนตัว ปรุงยาหรือผลิตยา และจำหน่าย 5.ผู้ให้บริการด้านสปาหรือสถานบริการสุขภาพเพื่อการรักษา(Medical spa) ทั้งในและต่างประเทศ 6.อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 7.นักวิชาการการแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาล หรือคลินิกการแพทย์แผนไทย (ถูกต้องตามกฎหมาย) โดยคุณสมบัติการสมัครเรียนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีดังนี้ 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (วิทย์-คณิต) 2. เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 2.00 ช่องทางการสมัคร 1. สมัครผ่านไปรษณีย์ 2. สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย (โทร.0833473537, 086-7234206) เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป5. ใบสมัคร (คลิก https://drive.google.com/…/0B3YG1GgYiuooTjM1ZzJGemluU…/view…) ส่งหลักฐานไปที่ ผู้รับสาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 ม. 6 ถ. ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: http://cnu.com2best.com ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ หรือทาง facebook: https://www.facebook.com/cnubest/ รายละเอียดเพิ่มเติมinbox: http://m.me/cnubest

นางสาวรุ่งนภา แสงสุรีย์ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า ตนเรียนสาขาแพทย์แผนไทยมาได้ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ตนเห็นว่า การเรียนวิชาแพทย์แผนไทยมีประโยชน์ต่อประชาชนมากมายหลายด้าน ซึ่งการที่ตนเลือกเรียนสาขาแพทย์แผนไทย เพราะ เป็นสาขาที่กว้างขวางเลือกอาชีพได้หลายอาชีพ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเราไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน จะทำให้เรามีความรู้ สามารถหาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ได้เองเลย ตนเห็นว่าการที่นำสมุนไพรและวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน จะสามารถนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องไปพึ่งยาที่เป็นสารเคมี เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการให้คนไข้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนั่นเอง.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม